Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах зар
Урилгын дугаар: A32/GO/001
Захиалагч: Сангийн яам
Зарын төрөл: Бараа
Зарласан огноо: 18.10.25
Дуусах огноо: 18.11.05 17:00:00  

Зарын урилга

Сонирхсон тендерт оролцогчдод

1. Таныг Хавсралт 1-д жагсаасан Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

2. Та Хавсралт 1, Хавсралт 2-т нарийн тодорхой бөглөх шаардлагатай ба, Хавсралт 2-ын хүснэгтийн баруун баганад буй тавигдах шаардлага тус бүрд тохирох мэдээллийг оруулах ёстой. Бараа тус бүрд үнийн саналыг үнэлэх ба техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан бөгөөд хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн саналыг шалгаруулна.

3. Үнийн саналаа зохих форматын дагуу бэлтгэн дараах хаягаар ирүүлнэ үү:
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 8-р байр, 2-р давхар, 214-р өрөө, худалдан авалтын мэргэжилтэн Л. Баярмаа. И-мэйл: procurement@sffs.mn

4. Та үнийн саналаа тухайн барааны техникийн болон хэрэглэгчийн гарын авлага, танилцуулга, бусад холбогдох зураг мэдээлэл бүхий хэвлэмэл материал (каталог)-ын хамт, компанийнхаа нэр, хаягтай хавсарган ирүүлнэ үү.

5. Үнийн саналыг хүлээж авах эцсийн хугацаа 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 17:00 цаг болно. (Улаанбаатарын цаг).

6. Үнийн санал бүхий материалаа цахим хэлбэрээр, шуудан, факс, эсвэл өөрийн биеэр хүргэж болно. Ирүүлсэн саналыг Дэлхийн Банкны 2016 оны 7-р сард батлагдсан Худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу үнэлнэ.

7. Та үнийн саналаа дараах зааврын дагуу ирүүлэх ёстой бөгөөд Хавсралт 1 дэх
нийлүүлэх нөхцөлд гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байх ёстой.
 a) ҮНЭ: Үнийг зөвхөн Монгол төгрөгөөр ирүүлэх ба, үүнд хүргэлтийн зардал, суурилуулалтын зардал, орон нутгийн бусад татвар хураамжийг Хавсралт 1-д заасны дагуу оруулан тооцсон байна.
 б) САНАЛЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: Таны үнийн санал нь дээр дурдсан 5-р зүйлд заасан санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ёстой.

8. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Л.Баярмаа, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70120582;

9. Тодруулга: Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой аливаа тодруулгыг бичгээр ирүүлэх ба эцсийн хугацаанаас хуанлийн 7 хоногийн өмнө дээрх хаягаар ирүүлэх ёстой. Захиалагч нь тодруулга хүссэн аливаа хүсэлтэд дээр дурдсан үнийн санал ирүүлэх эцсийн хугацаанаас өмнө бичгээр хариу өгнө.


Холбоо барих

70120582

Хавсралт

1. Хавсралт 1: Техникийн Тодорхойлолт. Хавсралт 2: Нийлүүлэх нөхцөл

СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР
D1/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 19.01.25 11:50:00   Зарласан огноо: 19.01.15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


D2/GO/001  Тавилга худалдан авах зар

Дуусах огноо: 19.01.25 11:50:00   Зарласан огноо: 19.01.15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


B4/CS/0005 ДХТХМ-д төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр /РРР/ хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн эргэн төлөлтөд шаардагдах зардлын төлөвлөлтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 19.01.07 17:00:00   Зарласан огноо: 18.12.24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


D1/GO/001 Хуулиудаар гарын авлага, цаатан иргэнд тэтгэмж олгох тухай журмаар товхимол хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 18.12.10 11:50:00   Зарласан огноо: 18.12.03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


C4/CS/011 Эрсдэлд суурилсан хяналтын гарын авлага англи хэлнээс монгол хэлрүү орчуулах дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 18.12.14 17:00:00   Зарласан огноо: 18.11.30

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


B22/CS/012 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Төсвийн хүрээнд санхүүгийн үүрэг хүлээх, түүнийг ЗГСУМС/FBver7/ програмд бүртгэж тайлагнах боломжийг судлан, нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх, туршилтыг зохион байгуулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ /багийн гишүүн/

Дуусах огноо: 18.12.10 17:00:00   Зарласан огноо: 18.11.26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


Бусад зар »